Hur vill du att Halmstads kommun ska se ut i framtiden?

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan för Halmstad. Översiktsplanen ska peka ut den övergripande inriktningen för hur Halmstads kommun ska utvecklas i framtiden. Hur ska mark och vatten användas? Var ska vi bygga? Vilka områden är viktiga att bevara? På vilket sätt behöver service och kommunikationer utvecklas? För att göra Halmstad till en så attraktiv kommun som möjligt behöver vi veta mer om vilka behov och önskemål som finns bland våra invånare. Därför bjuder vi nu in dig som bor i kommunen att bidra med dina tankar och idéer. Fem olika dialogmöten kommer att ordnas i olika delar av kommunen och synpunkterna kommer sedan att bilda en del av beslutsunderlaget när vi tar fram den nya översiktsplanen.

Ett av mötena vänder sig till boende i Gullbrandstorp, Harplinge, Villshärad, Haverdal, Särdal och Steninge. Här är några frågor som är särskilt intressanta:

*Hur kan man bevara viktiga naturvärden längst med kusten och ändå tillåta viss bebyggelse? Var kan man bygga? Var bör man inte bygga?

*Var finns behov och möjlighet att utveckla kommersiell och offentlig service längst med kusten?

*På vilket sätt tar man bäst tillvara kustens betydelse för turism och friluftsliv?

*Var vänder sig boende i Harplinge när det gäller service (både kommersiell och offentlig)?

*Finns sådant som är särskilt viktigt för barnfamiljer?

Tid: 12 april kl 18:30-21:00

Plats: Annies gård, korsningen Kustvägen/Hålevägen, Haverdal.

Vi bjuder på fika och för dem som behöver erbjuder vi även barnpassning på plats. På så vis kan föräldrar som inte kan ordna barnpassning på hemmaplan ändå vara med på mötet medan barnen leker i ett angränsande rum. Dialogmötena arrangeras i samarbete med företaget Inter Acta. För att vi ska veta hur mycket fika vi ska beställa är det bra om du anmäler dig på teresa@interacta.nu. Om du har behov av barnvakt vill vi också att du talar om hur många barn du tar med dig och hur gamla de är senast den 5 april.

Vid övriga frågor, kontakta planarkitekt Lina Lindegren, telefon 035-13 98 27.

Hoppas att vi ses den 12 april! Varmt välkomna!

Henrik Oretorp , Ordförande , Samhällsbyggnadsutskottet

Lina Lindegren , Planarkitekt , Samhällsbyggnadskontoret

Annonser