Återvinningscentralen vid Flygstaden

Den närmsta återvinningscentralen, eller ”Tippen” som vi oftast säger, ligger ju vid Flygstaden och drivs av HEM, (Halmstads Energi & Miljö). HEM arbetar för att på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt ta hand om avfall (restprodukter)  från konsumtion och produktion. Restprodukterna ska i första hand återanvändas eller återvinnas i enlighet med kretsloppsprincipen. Om detta inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt ska materialet utnyttjas för energiutvinning eller i sista hand deponeras.

Länk till: återvinningscentralens HEM-sida 🙂 med öppettider, mm.

Länken finns också på Startsidan under rubriken ”Leva & Bo”.

Annonser