Nytt förslag på beslut för Haverdalsreservatet

Ett nytt förslag på beslut för Haverdalsreservatet är nu ute på remiss. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till 31 oktober.

I juni 2010 skickades en första remiss ut. Många synpunkter lämnades in och Länsstyrelsen fick också ta emot protestlistor mot förslaget. Länsstyrelsen inledde därför en dialog med intresserade genom att bjuda in till dialogmöten och arrangera fältvandringar. Förslaget till beslut och skötselplan har delvis ändrats och kompletterats utifrån de synpunkter som kommit in i yttranden och i dialogprocessen.

Beslutet i sin helhet finns för nedladdning från Länsstyrelsens hemsida (klicka här).

Nedladdningsbara filer (2012-08-30)

Bilaga 5 (foton från området) som webbsida »

Förslag till beslut för naturreservatet Haverdal (PDF) »

Förslag till skötselplan för naturreservatet Haverdal (PDF) »

Övriga bilagor till förslaget (PDF, obs stor 17 MB) »

För mer information, kontakta

Karin Hernborg (reservatsförvaltare), tel. 035 – 13 22 30
Ingegerd Svensson (reservatsbildare), tel 035 – 13 22 26

Annonser