Vill du ha fiber till Gullbrandstorp?

Läs då det här!

På Samhällsföreningens senaste styrelsemöte (22/4) diskuterade vi bl a hur vi kan jobba vidare med att påskynda utbyggnaden för fibernätet i Gullbrandstorp. För att byggstart ska ske krävs att ett visst antal procent av invånarna i Gullbrandstorp ska anmäla sitt intresse till Halmstad stadsnät som sköter utbyggnaden av fibernätet. Som kontaktpersoner/informatörer utsågs Stefan Morteus och Thore Oscarsson som båda är intresserade av den här frågan. De kommer att jobba för att få ut mer information till oss som bor i byn och vara behjälpliga för att svara på frågor i ärendet. Men vi hoppas att det finns några till som vill hjälpa oss. Känner du att just du vill ansluta dig som kontaktperson/informatör så tveka inte. Alla krafter behövs. Skicka då ett meddelande på mailadressen: fiber@igullbrandstorp.se, den är kopplad till Stefan & Thores egna mailadresser.

Annonser