Årsmöte GT Fritidsråd

ÅRSMÖTE: Måndag 16 sep. kl. 18.30

PLATS: GULLBRANDSTORPSSKOLAN

Alla är välkomna !

Relaterad länk: gtfritidsrad.igullbrandstorp.se

Annonser