Meddelande från Samhällsföreningen

Gullbrandstorps samhällsförening har beslutat att årsavgiften för 2013 tas ut i samband årsavgiften för 2014. Vilket borde innebära en totalsumma på 60 kr. Relaterad länk:  http://gullbrandstorpssamhallsforening.wordpress.com/2013/12/04/ang-medlemsavgiften-for-2013/

Annonser