Lucia på Strandgården 14 dec.

Läs mer på Vilshärads Badortsförenings webbplats: http://vilsharad.info/2013/12/04/lucia-pa-strandgarden-2013/

Annonser