Fiber till Gullbrandstorp under 2014!

Nedanstående text är ett meddelande som har skrivits på Igull Brandstorps Facebooksida, av Eric Ericsson, VD på Halmstads stadsnät. 

2014-03-28
Fiber till Gullbrandstorp, Sennan och Åled under 2014!

Halmstads stadsnät har beslutat att fiberansluta Gullbrandstorp, Åled och Sennan under 2014. Fiberutbyggnaden omfattar cirka 1 300 villor och uppdraget har efter konkurrensutsättning gått till FNC. Arbetet är en totalentreprenad vilket innebär att FNC Projekt AB i Halmstads stadsnäts namn kommer att ansvara för hela processen. Inom kort kan fastighetsägarna teckna avtal och arbetet med att fiberansluta orterna påbörjas snarast för att vara klart innan årets utgång.

Halmstads stadsnät gjorde under 2013 ett pilotprojekt i Slättåkra som en totalentreprenad vilket inte gjorts tidigare. Enreprenaden omfattade allt ifrån införsäljning, byggnation till installation. Det nya i detta är att enreprenören även ansvarade för hela införsäljningsprocessen.

– Projektet i Slättåkra föll så väl ut att vi nu beslutat att fortsätta arbeta på detta sätt för att kunna öka vår utbyggnadstakt. Tillvägagångssättet är relativt unikt och är ytterligare ett exempel på hur Halmstads stadsnät arbetar med att effektivisera våra processer för att möta den allt ökade efterfrågan på fiberanslutning. Det är glädjande att detta uppdrag nu har gått till FNC och som vi har mångåriga goda erfarenheter av att jobba tillsammans med, säger Eric Ericsson VD på Halmstads stadsnät.

– Ännu en gång vill vi tacka för förtroendet som Halmstads stadsnät visar oss med detta konkurrensutsatta avtal. Idag har vi haft vårat uppstartsmöte där vi lagt riktlinjerna för tidplanen för dessa projekt. Det boende i områdena kan förvänta sig ett utskick redan i början på april. Beroende på inkomna avtal kan vi möjligen komma igång med byggnationen i maj månad, säger Olle Jonsson, Affärschef FNC Projekt AB.

För mer information om FNC kontakta:

Olle Jonsson, Affärschef FNC Projekt AB på telefon 070-237 97 60, olle.jonsson@fncprojekt.se

Annonser