GAIS – Ordföranden 2014 har ordet

gaisSom nyvald ordförande i Gais vill jag först tacka för förtroendet. Jag heter Donald Persson och har hängt runt planen på Gullevi i snart 15 år som åskådare, som B-lags couch, som linjeman och som ordförande en tidigare period.

Jag vill passa på att berömma de Gaisare som genom historien ideellt lagt ner ett hårt arbete på att utveckla föreningen i goda och dåliga tider. Utan dem hade vi idag inte haft en fotbollsförening i Gullbrandstorp. Det är lätt att glömma dessa i en tid när man bara ska blicka framåt.

Gullevi är en fantastiskt fin plats att vistas på. Den ligger centralt i byn och därför är det lätt för alla, liten som stor, att ta sig dit. Smaka på namnet Gullevi. Det finns förmodligen inget mer välkomnande namn på en idrottsanläggning i hela landet. Närheten till skolan och idrottshallen är till fördel. Om jag har förstått det rätt så är utvecklingsprognosen för Gullbrandstorp som tätort positiv. Nu gäller det för oss i föreningen att ta vara på den möjlighet som bjuds.

Jag känner att vi har en engagerad styrelse, eldsjälar som ledare för de riktigt små i Fotbollsskolan och för ungdomarna i samarbetet HGH samt ledare och spelare i en väl sammansvetsad seniortrupp. Jag har dessutom lärt känna flera sympatisörer i närområdet som verkligen har hjärta och själ i Gais.

Det är alltid tråkigt att prata om pengar. Men en viss tjocklek plånboken i kombination med fler idealister är nödvändigt för att kunna utveckla föreningen samtidigt som ekonomin ska hållas i balans.

Vi behöver fler medlemmar såväl aktiva som passiva. Vi behöver förbättra attraktiviteten för våra sponsorer och öka dialogen med kommunen. Vi måste sprida budskapet om våra värdegrunder och jobba därefter. Vi måste bli bättre på att få fler flickor till att spela fotboll och skapa en miljö så att de inte slutar när de väl börjat. Alla ska känna lust att komma till oss på Gullevi för att delta i aktiviteterna eller för att titta på matcherna utan att känna rädsla eller tveksamhet. Vi Gaisare ska agera som förebilder. När Gais eller Gullevi nämns ska alla en positiv ilning längs ryggraden.

Föreningen är i symbios med bygden. Vi behöver allt stöd vi kan få. Hjälp oss att utveckla. En öppen dialog är viktig. Hör gärna av er med ris och ros!

Detta var lite tankar just när gräset börjar växa och skifta från brunt till grönt…

Donald Persson

Relaterad webbplats: www.gullbrandstorpsais.se

Annonser