GAIS – Ordföranden 2014 har ordet

gaisSom nyvald ordförande i Gais vill jag först tacka för förtroendet. Jag heter Donald Persson och har hängt runt planen på Gullevi i snart 15 år som åskådare, som B-lags couch, som linjeman och som ordförande en tidigare period.

Jag vill passa på att berömma de Gaisare som genom historien ideellt lagt ner ett hårt arbete på att utveckla föreningen i goda och dåliga tider. Utan dem hade vi idag inte haft en fotbollsförening i Gullbrandstorp. Det är lätt att glömma dessa i en tid när man bara ska blicka framåt.

Gullevi är en fantastiskt fin plats att vistas på. Den ligger centralt i byn och därför är det lätt för alla, liten som stor, att ta sig dit. Smaka på namnet Gullevi. Det finns förmodligen inget mer välkomnande namn på en idrottsanläggning i hela landet. Närheten till skolan och idrottshallen är till fördel. Om jag har förstått det rätt så är utvecklingsprognosen för Gullbrandstorp som tätort positiv. Nu gäller det för oss i föreningen att ta vara på den möjlighet som bjuds.

Jag känner att vi har en engagerad styrelse, eldsjälar som ledare för de riktigt små i Fotbollsskolan och för ungdomarna i samarbetet HGH samt ledare och spelare i en väl sammansvetsad seniortrupp. Jag har dessutom lärt känna flera sympatisörer i närområdet som verkligen har hjärta och själ i Gais.

Det är alltid tråkigt att prata om pengar. Men en viss tjocklek plånboken i kombination med fler idealister är nödvändigt för att kunna utveckla föreningen samtidigt som ekonomin ska hållas i balans.

Vi behöver fler medlemmar såväl aktiva som passiva. Vi behöver förbättra attraktiviteten för våra sponsorer och öka dialogen med kommunen. Vi måste sprida budskapet om våra värdegrunder och jobba därefter. Vi måste bli bättre på att få fler flickor till att spela fotboll och skapa en miljö så att de inte slutar när de väl börjat. Alla ska känna lust att komma till oss på Gullevi för att delta i aktiviteterna eller för att titta på matcherna utan att känna rädsla eller tveksamhet. Vi Gaisare ska agera som förebilder. När Gais eller Gullevi nämns ska alla en positiv ilning längs ryggraden.

Föreningen är i symbios med bygden. Vi behöver allt stöd vi kan få. Hjälp oss att utveckla. En öppen dialog är viktig. Hör gärna av er med ris och ros!

Detta var lite tankar just när gräset börjar växa och skifta från brunt till grönt…

Donald Persson

Relaterad webbplats: www.gullbrandstorpsais.se

Annonser

GT Fritidsråd-protokoll fr. styrelsemötet 15/3

GT Fritidsråd jobbar för att våra ungdomar ska ha möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning i Gullbrandstorp = ungdomarna stannar kvar i byn i stället för att dra sig till stan. För att detta ska kunna genomföras behöver vi hjälp, i annat fall stänger Kulturförvaltningen fritidsgården.

För att ta del av innehållet på senaste styrelsemötet-läs protokollet HÄR

Livsfarlig lek på tak

Ett oroligt par från Gullbrandstorp mailade mig härom dagen om några ungdomars farliga lek på Gullbrandstorps idrottshalls tak. Nu talar vi inte om det låga taket till omklädningsrummen, utan om det riktigt höga taket på idrottshallen. Paret ville helt enkelt att jag skulle göra ett inlägg om detta då de oroade sig för ungdomarnas hälsa och liv. Deras förhoppning var då att vi föräldrar skulle bli medvetna om detta och prata med våra barn så de tänker sig noga för när de söker spänning i vardagen. Ramla ner från idrottshallens tak gör man ju bara en gång.

Fritidsgården lever vidare…

GT Fritidsråd bildades idag, 4/2-12

Måndagen den 4 februari samlas ett liten men pigg föräldraskara i uppehållsrummet på Gullbrandstorpsskolan. Vi fortsätter mötet i personalrummet, där vi pratar ihop oss och bildar föräldrarådet som vi döper till GT Fritidsråd. Vars syfte är vår fritidsgårds överlevnad så våra ungdomar har en bra plats att träffas på.

Och för att fritidsgården ska kunna hålla öppet varje tisdag & varje fredag behövs faktiskt ytterst lite hjälp av dig. Genom att ”offra” en kväll gör du det möjligt. Du kan meddela vilken kväll du har möjlighet till Fritidsledaren Kenneth på tel. 0761865976 eller fyll i meddelandeformuläret här.

Mer info om datum och öppettider hittar du på
GT Fritidsråds hemsida: gtfritidsrad.igullbrandstorp.se

Visst ska vi ha en fritidsgård i Gullbrandstorp

Till alla vårdnadshavare i åk 6-8

På kvällarna på tisdagar och fredagar är det många av ungdomarna som besöker fritidsgården på skolan. Fritidsgårdens verksamhet arrangeras av föräldrarna med stöd av Kulturförvaltningen. Vi vill gärna att fritidsgården fortsätter att vara en plats där ungdomarna kan träffas.

Vid varje tillfälle utbetalas en summa pengar för att driva verksamheten. Denna summa pengar ska gå till ungdomarna och för att utveckla denna verksamhet.

Vi måste starta ett föräldraråd så att pengarna kan betalas ut. Vi måste även ha föräldrar som ställer upp på kvällarna som ledare tillsammans med vår fritidsledare Kenneth Dinér.

Ett första möte för att bilda rådet sker måndag den 4 februari kl 18.30. Vi håller på max en timme.

Om många ställer upp på att vara behjälpliga någon/några kvällar delar vi på upplevelsen och våra ungdomar får en meningsfull mötesplats på hemmaplan.

Välkomna!

Kenneth Dinér, Fritidsledare

Ola Ekstrand, Rektor

Lotta Jönsson, Kurator