Gullbrandstorps Vägförening

OBS! DENNA SIDAN GÄLLER TILLSVIDARE

Relaterade länkar:
Årsmöte 2013 | Protokoll, årsmöte 2012 | Protokoll, extra medlemsmöte 2012 | Fri sikt – Klipp häcken!

Gullbrandstorps vägförenings info-sida

Vägföreningen bildades 1964. Fram till kommunsammanslagningen 1974 skedde underhållet i egen regi och fastighetsägarna fick betala vägavgift. 1974 tog Halmstads kommun över underhållet. Enligt lag måste det finnas en vägförening i varje samhälle som har till uppgift att ha kontakt med kommunen och ta emot stadsbidrag, som idag utgår för Lyngavägen, Hallavägen och Grangatan. Stadsbidraget översändes till kommunen och en viss del betalas tillbaka till vägföreningen i form av administrationsbidrag. Vägföreningen är remissinstans i planärenden samt har kontakt med EON vid ledningsdragning.

Styrelsen består idag av: Lars-Eric Arvidsson, ordförande, Bertil Johansson & Alvar Gustafsson

Relaterade länkar (samma som ovan):
Årsmöte 2013
Protokoll, årsmöte 2012
Protokoll, extra medlemsmöte 2012
Fri sikt – Klipp häcken!

Annonser