Fri sikt – Klipp häcken!

Nedanstående text är hämtad från halmstad.se
För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte skymma sikten för skyltar och vägmärken eller medföra andra problem.Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att vegetation eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående eller bilar. Skall du bygga nytt är det viktigt att redan när man planterar tänka på att växterna också växer och att plantera på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata.
Relaterad länk: Klipp häcken, pdf-fil med tips & råd om vilka mått som gäller.
Annonser